Arbejdsgruppe 1 - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Arbejdsgruppe 1

Informationer > ArbejdsgrupperKære alle,

På den netop overståede generalforsamling 21. april 2013, blev det besluttet at nedsætte et par arbejdsgrupper.

Vedtægtsændringer.

Jeg blev valgt til at stå i spidsen for en arbejdsgruppe ,der skal komme med forslag til, hvad vi gør med vore nuværende vedtægter og tillæg samt forslag stillet på generalforsamlingen.

Hvorfor denne arbejdsgruppe?

Målet er jfr generalforsamlingens pkt 10 forslag 1a, 1 b og 1 c samt forslag 2 a og 2 b at få disse forslag gennemarbejdet således der kan fremkomme nogle klare og enslydende vedtægter for ejerforeningen. Nogle vedtægter, der er tidssvarende og gældende for årene fremover således vi ikke hele tiden skal være nødsaget til at lave dem om.

Brug din indflydelse

I første omgang skal vi have dannet en arbejdsgruppe bestående af beboere der har gode ideer og er interesserede i at få indflydelse på foreningens fremtid. Og meget gerne beboere, der har erfaring med udarbejdelse af vedtægter med videre.

Du er også velkommen til at komme med skriftlige forslag der kan diskuteres ved møderne.


Hvor mødes vi?

Vi mødes i Gedser. Det er ikke sikkert at alle kan komme hver gang vi mødes. Men der udarbejdes et referat af hvert møde, så alle i arbejdsgruppen kan følge med i hvor langt vi er nået.

Vil du være med på holdet send mig en mail, prk@kristensen.mail.dk


Med venlig hilsen Preben Kristensen

Tilbage til indhold