Arbejdsgruppe 2 - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Arbejdsgruppe 2

Informationer > Arbejdsgrupper
Kære alle,

På den netop overståede generalforsamling 21.april 2013, blev det besluttet at nedsætte et par arbejdsgrupper.

Visioner og generelle forbedringer

Jeg blev valgt til at stå i spidsen for en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til en vision for foreningen samt generelle forbedringer af fællesarealerne.

Hvorfor denne arbejdsgruppe?

Målet er at få løftet helhedsindtrykket af området. Det skulle gerne resultere i et endnu mere attraktivt område, med tilfredse beboere, lejere og fremtidige købere, og ikke mindst at få løftet de nuværende helt urimeligt lave salgspriser.

Brug din indflydelse

I første omgang skal vi have dannet en arbejdsgruppe bestående af beboere der har gode ideer og er interesserede i at få indflydelse på foreningens fremtid.

Vi får en langsigtet plan med bred opbakning fra beboerne.

Det hele skal ende op i en prioriteret pakke af forslag med beskrivelse af projekter samt økonomi.

Udførelse af projekterne kan tage flere år, da bestyrelsen hvert år får godkendt en budgetramme som arbejdsgruppernes forslag er en del af. Men vi får en langsigtet plan udarbejdet af foreningens ildsjæle.

Hvor mødes vi?

Vi mødes i Gedser. Det er ikke sikkert at alle kan komme hver gang vi mødes. Men der udarbejdes et referat af hvert møde, så alle i arbejdsgruppen kan følge med i hvor langt vi er nået.

Du er også velkommen til at komme med skriftlige forslag der kan diskuteres ved møderne.


Vil du være med på holdet, så send en mail til mig , PFL@novonordisk.com


Med venlig hilsen Per Fledelius

Tilbage til indhold