Ændring af husnumre - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Ændring af husnumre

Bestyrelsen


Ejerforeningen, således at disse stemmer overens med BBR samt tinglysningen for området.

Guldborgsund kommune har informeret bestyrelsen om, at der er en enkelt husejer som har folkeregister tilmeldt sig på en anden mands ejendom, idet han er gået ud fra, at de husnumre der er på husene var gældende.

Bestyrelsen har været klar over, at der har været uoverensstemmelse mellem den fremsendte BBR meddelelse fra vores kassere og de husnumre som de nedennævnte husejere i dagligdagen bruger. Bestyrelsen besvarer anmodningen til Guldborgsund kommune, at vi selvfølgelig tilretter vores husnumre, så en sådan fejl ikke mere vil kunne ske.

På næste generalforsamling tager vi en drøftelse om, hvordan og i hvilken grad vi skal udføre ændringen.

Det betyder, at såfremt du/I har Jeres ejendom til udlejning, skal I sørge for, at der er overensstemmelse med nedennævnte ændringer, hvis I er i tvivl så kig på Jeres BBR meddelse hvor det korrekte ejerlejlighedsnummer er anført.

Det betyder at følgende husejere nu får nyt hus nummer:

1 ændres til Hus nr. 5, 2 ændres til Hus nr. 6, 3 ændres til Hus nr. 1, 4 ændres til Hus nr. 2

5 ændres til Hus nr. 3, 6 ændres til Hus nr. 4, 7 ændres til Hus nr. 8, 8 ændres til Hus nr. 7

9 ændres til Hus nr. 25, 10 ændres til Hus nr. 26, 11 ændres til Hus nr. 27, 12 ændres til Hus nr. 28

13 ændres til Hus nr. 29, 14 ændres til Hus nr. 30, 15 ændres til Hus nr. 31, 16 ændres til Hus nr. 32

Hus nr. 17 - 24 er der ingen ændringer


25 ændres til Hus nr. 9, 26 ændres til Hus nr.10, 27 ændres til Hus nr. 11, 28 ændres til Hus nr. 12

29 ændres til Hus nr. 13, 30 ændres til Hus nr. 14, 31 ændres til Hus nr. 15, 32 ændres til Hus nr. 16

Hus nr. 33 - 59 er der ingen ændringer

Tilbage til indhold