Indkaldelse til GF 2017 - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Indkaldelse til GF 2017

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling


Søndag den 23. april 2017 kl. kl. 9:30

Sted:

Det nye GEDSER IDRÆTS OG MEDBORGERHUS, Skråvej, Gedser.
Hvis I følger stien bag brandstationen, langs boldbanerne, kommer I hen til medborgerhuset.
OBS: Der er INGEN servering af morgenmad, men ejerforeningen vil gerne byde på frokost med 3 stykker smørrebrød samt 1 øl/vand pr. person. Ønsker du/I at deltage i frokosten, bedes I tilmelde jer med antal deltagere + husnummer, senest d. 14. april pr. mail til: am.sejer@gmail.com eller med sms til tlf.: 2180 2801.

ALLE er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen – også uden tilmelding, - men der bliver alene bestilt smørrebrød til dem, der har tilmeldt sig frokosten!

Dagsorden ifølge vedtægten:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henning Pedersen, Hus 20. HP er villig til valg.

2. Formandens beretning for det forløbne år. ./. Beretningen er vedlagt som bilag til indkaldelsen

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, herunder forslag til fordeling af årets resultat. ./. Regnskabet vedlagt som bilag til indkaldelsen

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen anbefaler uændret fællesbidrag i 2017-18, dvs. 2.500 kr. pr. kvartal pr. hus.

5. Budget for det løbende regnskabsår forelægges generalforsamlingen til godkendelse. ./. Bestyrelsens forslag til budget vedlægges som bilag.

6. Valg af bestyrelse. Hele den nuværende bestyrelse er på valg

Nuværende bestyrelse:

Formand Tom Vodstrup, hus 47 (villig til genvalg)

Næstformand Per Fledelius, hus 38 (villig til genvalg)

Kasserer Anne-Marie Sejer, hus 18 (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Bjarne Jakobsen, hus 11 (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem John Vendelbo, hus 8 (villig til genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter.

Ingrid Kristensen, hus 52 (villig til genvalg)

Benny Larsen, hus 26 (villig til genvalg)

8. Valg af revisor. Nuværende revisor er Hanne Stysiek, hus 35 (er villig til genvalg)

9. Valg af revisorsuppleant Nuværende revisorsuppleant er: Preben Kristensen, hus 52 (villig til genvalg)

10. Indkomne forslag (vedlagt):

./. Forslag fra Jørn B. Lund – hus 44. Ændring af ordlyden i vedtægternes § 13.
(Bemærk, at generalforsamlingen kan anbefale denne ændring; men den kan først træde i kraft, når de planlagte vedtægtsændringer endeligt iværksættes, vedtages og tinglyses.)
./. Forslag fra Jørn B. Lund – hus 44. Vedrørende tilføjelse af farve til designmanualen.

11. Eventuelt

Bestyrelsen


Udsendte bilag til Generalforsamlingen 2017:


Regnskab 2016

Budget 2017 - 2020Tilbage til indhold