Indkaldelse til GF 2019 - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Indkaldelse til GF 2019

Generalforsamling
Indkaldelse til Generalforsamling

Søndag den 28. april 2019 kl. kl. 9:30
Sted: Det nye GEDSER IDRÆTS OG MEDBORGERHUS, Skråvej, Gedser.

Hvis I følger stien bag brandstationen, langs boldbanerne, kommer I hen til medborgerhuset.
OBS: Der er INGEN servering af morgenmad, men ejerforeningen vil gerne byde på frokost med 3 stykker smørrebrød samt 1 øl/vand pr. person. 
Ønsker du/I at deltage i frokosten, bedes I tilmelde jer med antal deltagere + husnummer, senest d. 23. april pr. mail til: tomvodstrup@hotmail.dk eller med sms til tlf.: 2677 1978. 
ALLE er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen – også uden tilmelding, - men der bliver alene bestilt smørrebrød til dem, der har tilmeldt sig frokosten!


Dagsorden ifølge vedtægten:

1. Valg af dirigent,Bestyrelsen foreslår Henning Pedersen, Hus 20. HP er villig til valg.

2. Formandens beretning for det forløbne år
./. Beretningen er vedlagt som bilag til indkaldelsen

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, herunder forslag til fordeling af årets resultat.
./. Regnskabet vedlagt som bilag til indkaldelsen

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår, Bestyrelsen anbefaler uændret fællesbidrag i 2019-20, dvs. 2.500 kr. pr. kvartal pr. hus.

5. Budget for det løbende regnskabsår forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
./. Bestyrelsens forslag til budget vedlægges som bilag.

6. Valg af bestyrelse

Hele den nuværende bestyrelse er på valg

Nuværende bestyrelse:

Formand Tom Vodstrup, hus 47 (villig til genvalg)

Næstformand Per Fledelius, hus 38 (villig til genvalg)

Kasserer Anne-Marie Sejer, hus 18 (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Benny Larsen, hus 26 (villig til valg)

Bestyrelsesmedlem John Vendelbo, hus 8 (ønsker ikke genvalg) bestyrelsen anbefaler valg af Jan Olsen, hus 46

7. Valg af 2 suppleanter.


Suppleant John Vendelbo, hus 8 (villig til valg)

Suppleant Inger Kristensen, hus 52 (ønsker ikke genvalg) bestyrelsen anbefaler valg af Finn Andersen, hus 37

8. Valg af revisor.

Nuværende revisor er Hanne Stysiek, hus 35 (er villig til genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant

Nuværende revisorsuppleant er: Preben Kristensen, hus 52 (villig til genvalg)

10. Indkomne forslag (vedlagt):
./. Der er ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt: Claus Kruse vil orientere omkring ombygningen af restauranten.

Bestyrelsen


Tilbage til indhold